สามารถเยี่ยมชมเว็ปไซด์อย่างเป็นทางการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

News

  • TOP
  • News
  • News,Company Information
  • สามารถเยี่ยมชมเว็ปไซด์อย่างเป็นทางการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Company Information

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบว่า เราได้เปิดเว็ปไซด์อย่างเป็นทางการ เพื่อง่ายต่อลูกค้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเครื่องจักร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายตามช่องทางนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อะมะดะ (ไทยแลนด์) จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน