ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส รุ่น SWE- iⅢ | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

In addition to the 4000 kN digital electric double crank servo press that has been well received since its release, we have added a 6000 kN type to our lineup.
In addition to a full-fledged straight-side frame, the original design, with multiple servo motor drives, supports ultra-precise high-precision processing.

ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส รุ่น SWE- iⅢの写真

รุ่น SWE-4025 iⅢ
ลักษณะโครง SF
กำลังแรงกด กิโลนิวตัน 4000
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง 8.0
การเปิดด้านข้าง* 950×650
อัตราการทำงานต่อเนื่องแบบไม่มีโหลด ~ 45
ระยะช่วงชัก 250
ความสูงแม่พิมพ์ 600
การปรับระยะสไลด์ 120
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) 2400×1150
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) 2450x1250x300
ขนาดมอเตอร์ (AC เซอร์โว) ที่อัตราการทำงานแบบต่อเนื่อง 40×2 kW

*การเปิดด้านข้าง คือความสูงที่อยู่เหนือพื้นผิวของแท่นรอง
 
 
ขนาดโครงร่างเครื่อง

 

 

E-Catalog DownLoad