SDEW | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส รุ่น SDEW

ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส  รุ่น SDEW- iⅢの写真

รุ่น SDEW-2025 SDEW-3025
ลักษณะโครง** SF SF
กำลังแรงกด mt. 200 300
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง 5.5 5.0
การเปิดด้านข้าง* 720×400 720×450
อัตราการทำงานต่อเนื่องแบบไม่มีโหลด ~ 50 ~ 45
ระยะช่วงชัก 250 250
ความสูงแม่พิมพ์ 500 550
การปรับระยะสไลด์ 110 120
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) 1750×650 2000×700
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) 2150x850x180 2400x950x200
ขนาดมอเตอร์ (AC เซอร์โว) ที่อัตราการทำงานแบบต่อเนื่อง 40 kW 50 kW
น้ำหนักเครื่อง 33000 45000

*การเปิดด้านข้าง คือความสูงที่อยู่เหนือพื้นผิวของแท่นรอง
** “C” แก็ปเฟรม “SF” สเตรจไซด์เฟรม
ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักรอุปกรณ์และรูปลักษณ์เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเหตุผลในการปรับปรุง

E-Catalog DownLoad