เครื่องปั๊มโลหะ | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

เครื่องปั๊มโลหะ

เครื่องปั๊มโลหะ

เครื่องปั๊มโลหะของเราทำการขึ้นรูปแผ่นโลหะบาง ๆ สำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงเทอมินอลไฟฟ้า และ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขนาดเล็กบางต้องใช้ปั๊มขึ้นรูป
เครื่องปั๊มของเรามีชื่อเสียงด้านความแม่นยำความแม่นยำและความเร็ว
คู่มือความปลอดภัย