ล้อเลื่อนปรับระดับและวัสดุรองรับ

ล้อเลื่อนพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการสะเทือน

วัสดุรองรับการปรับระดับพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการสะเทือนและปรับระดับ