SDE GORIKI | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

ดิจิตอล เอซี เซอร์โวเพรส SDE- iⅢ GORIKIの写真

 

 • โครงสร้างเฟรมที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งตามแนวยาว

  โครงสร้างเฟรมแบบ solid-column ใหม่ได้ถูกนำมาใช้กับ SDE GORIKI เซอร์โวเพรส ของเราที่มีโครงสร้างรูปตัววีอยู่ด้านบนของเฟรมด้านหน้า และลดหน้าตัดส่วนฐาน ความแข็งแกร่งตามยาวได้รับการเสริมความแข็งแรงช่วยลดการขยายตัวของเฟรมในระหว่างการปั๊ม ด้วยการลดการโก่งที่ก้าวล้ำเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปให้ความแม่นยำสูงเพื่อรองรับการผลิตที่มีคุณภาพสูง

 • โครงสร้างเฟรมที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อเสริมความตรงในแนวขวาง

  ด้วยการทำให้สไลด์กิ๊บ อยู่ตรงศูนย์กึ่งกลางและมีไกด์ยาวเต็มหน้า ทำให้ความแข็งด้านข้างได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป ด้วยคุณสมบัติการต้านทานโหลดที่ได้รับการปรับปรุงความแม่นยำในการปั๊มที่เสถียรจะยังคงอยู่ในการผลิต

 • ขยายพื้นที่ตำแหน่งสไลด์

  นอกเหนือจากโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งสูงการขยายพื้นที่สไลด์ยังช่วยให้สามารถติดตั้งแม่พิมพ์แบบหลายขั้นตอนได้ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการปั๊มที่หลากหลายตอบสนองต่อการขึ้นรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นของการขึ้นรูปแผ่นโลหะและเหล็กแผ่นที่มีความแข็งแรงสูง

 • รูปแบบการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย

  มีการโหลดรูปแบบการเคลื่อนไหวที่หลากหลายสำหรับสายการปั๊มนี้ ด้วยการสร้างฐานข้อมูลของรูปแบบการประมวลผลที่หลากหลาย การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสามารถเลือกได้เพื่อให้ตรงกับการปั๊มในแต่ละประเภท

รุ่น SDE-1515 SDE-2017 SDE-3020
ลักษณะโครง SF (GORIKI) SF (GORIKI) SF (GORIKI)
กำลังแรงกด กิโลนิวตัน 1500 2000 3000
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง 4.3 5.3 5.0
การเปิดด้านข้าง* 580×280 650×305 770×350
อัตราการทำงานต่อเนื่องแบบไม่มีโหลด ~95 ~75 ~60
ระยะช่วงชัก 150 175 200
ความสูงแม่พิมพ์ 380 415 460
การปรับระยะสไลด์ 100 110 110
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) 950×580 1050×650 1350×750
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) 1290x750x160 1420x850x180 1740x900x200
ขนาดมอเตอร์ (AC เซอร์โว) ที่อัตราการทำงานแบบต่อเนื่อง 35kW 40kW 50kW

*การเปิดด้านข้าง คือความสูงที่อยู่เหนือพื้นผิวของแท่นรอง

 
 

ขนาดโครงร่างเครื่อง

unit mm

รุ่น SDE-1515 SDE-2017 SDE-3020
A 1900 2050 2490
B 1655 1850 2050
C 3295 3670 4420
D 900 1000 1055
E1 1380 1510 1830
E2 1260 1390 1700
F 580 650 770
G1 2095 2245 2645
G2 1680 1830 2230
H 1730 1940 2125
I 2340 2580 2910
J 1690 1945 1820
E-Catalog DownLoad