ห้องปั๊มโลหะอัตโนมัติ (ระบบจัดการเหล็กม้วน) | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

ห้องปั๊มโลหะอัตโนมัติ (ระบบจัดการเหล็กม้วน)

เครื่องป้อน

เครื่องป้อนเหล็กแผ่น

เครื่องดัดตรง

แท่นใส่เหล็กม้วนพร้อมเครื่องดัดตรง

เครื่องคลายเหล็กม้วนพร้อมเครื่องดัดตรง

เครื่องคลายเหล็กม้วน