ระบบหุ่นยนต์โอนถ่าย | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

ระบบหุ่นยนต์โอนถ่าย

หุ่นยนต์โอนถ่ายระหว่างเครื่องเพรส

การปั๊มแบบหลายขั้นตอน

หุ่นยนต์ถ่ายโอน

หุ่นยนต์เครื่องป้อน