RTN transfer robot | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

แนวคิดใหม่ในการโอนถ่ายอัตโนมัติหลายขั้นตอน ระบบควบคุมพิเศษของ ORII & MEC จะผลักดันขีดจำกัดของการทำงาน

หุ่นยนต์โอนถ่าย RTNの写真

 

 • ลดขนาดให้เล็กลง

  ซีรีส์ RTN มีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งช่วยปรับปรุงสถานที่ในการทำงาน เช่น สิ่งแวดล้อมในการทำงานและแผนผังอุปกรณ์โดยรอบ

 • การเคลื่อนที่ที่ยืดหยุ่นแบบ 5 แกน

  เซอร์โวมอเตอร์ AC แบบ 5 แกนทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นสูง และสามารถตั้งค่าแคลมป์ขึ้น/ลง การทำงานผสมผสานได้อย่างอิสระ

 • การเคลื่อนที่ความเร็วสูง

  ซีรีส์นี้เคลื่อนที่ในแนวโค้งซึ่งช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว ทำให้ทำงานด้วยความเร็วสูงได้อย่างราบรื่น

 • ลดต้นทุนได้อย่างยอดเยี่ยม

  ในขณะที่ยังคงความสามารถพื้นฐานของ RTN30-50 ไว้ หุ่นยนต์โอนถ่าย NC ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงต่างๆ

รุ่น RTN025 RTN045
ระยะการป้อน mm 0~300 0~450
ปริมาณการเปิดปิด mm 0~150 0~150
ช่วงชักในแนวตั้ง mm 0~120 0~120
ช่วงเวลา *1 spm 25~ 25~
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด *2 kg ~135 ~390
การจับชิ้นงาน แคลมป์
การปั๊มที่สามารถใช้ได้ kN แรงดันกดยู่ (Gap-press) 3,000~5,000(ประเภทของเกต)

*1 เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ของเครื่องป้อน แคลมป์ เครื่องยก และน้ำหนักของชิ้นงานสูงสุด

*2 น้ำหนักรวมของชิ้นงานและนิ้วจับชิ้นงาน