ห้องปั๊มโลหะอัตโนมัติ (ระบบส่งเหล็กม้วน)

ระบบจัดการเหล็กม้วนขนาดใหญ่