ห้องปั๊มโลหะอัตโนมัติ (ระบบส่งเหล็กม้วน)

เครื่องป้อนเครื่องดัดตรง