RZY robot | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

การเคลื่อนที่ด้วยแกน 6 แกนเพื่อการถ่ายโอนที่มีความยืดหยุ่น

หุ่นยนต์ RZYの写真

 

  • การเคลื่อนที่ด้วยแกน 6 แกนทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแบบ 3 มิติเพื่อการถ่ายโอนที่มีความยืดหยุ่น

    ซีรีส์หุ่นยนต์ RZ 6 แกนมีหน้าที่หลักในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและถ่ายโอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับหุ่นยนต์ RY การเคลื่อนที่ที่อิสระมากขึ้น ผสานกับเทคโนโลยีการควบคุมของ ORII & MEC ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความแม่นยำและความยิดหยุ่นในการถ่ายโอนชิ้นงานได้

  • แผงปฏิบัติงาน

    แผงปฏิบัติงานออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องมีการเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ สามารถบันทึกการเคลื่อนที่จริงลงในหน่วยความจำและทำซ้ำได้ด้วยแผงสั่งงานแบบมือถือนี้

รุ่น RZY024 RZY050 RZY180
ประเภท Vเคลื่อนที่ในแนวตั้งได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับความอิสระในการเคลื่อนที่ 6 6 6
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด*1 kg 24 50 180
ความแม่นยำ *2 mm ±0.06 ±0.07 ±0.2
น้ำหนัก kg 268 550 970

*1. น้ำหนักรวมของชิ้นงานและนิ้วมือที่ปลายข้อของหุ่นยนต์

*2 เป็นไปตามตามข้อกำหนด JIS B 8432

E-Catalog DownLoad