Displacement(TURN OVER) | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

อุปกรณ์นี้จะพลิกชิ้นงานระหว่างแท่นต่างๆ ของเครื่องเพรสได้โดยไม่รบกวนการดำเนินงานของเครื่อง

โดยสามารถจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในสายการผลิต โดยรุ่น YTC และ YTR จะพลิกชิ้นงานจากซ้ายเป็นขวา

รุ่น YTH และ YTL จะพลิกชิ้นงานจากด้านหลังเป็นด้านหน้า

การเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นงาน (TURN OVER / การพลิกชิ้นงาน)の写真

 

  • คำอธิบายการเคลื่อนที่ของรุ่น YTC, YTR
  • คำอธิบายการเคลื่อนที่ของรุ่น YTH, YTL

〔YTC、YTR〕

รุ่น

YTC Series

YTR Series
YTC020 YTC025 YTR050 YTR070
Max.workpiece dimensions (mm)

200×200 250×250 500×300 700×400
ขนาดชิ้นงานต่ำสุด (mm)

30×30 70×70 100×100

〔YTH〕

รุ่น

YTH Series
YTH030 YTH040 YTH050
Max.workpiece dimensions (mm)

300×300 400×300 500×300
ขนาดชิ้นงานต่ำสุด (mm)

70×70

〔YTL〕

รุ่น

YTL Series
YTL050 YTL060 YTL070
Max.workpiece dimensions (mm)

500×400 600×400 700×400
ขนาดชิ้นงานต่ำสุด (mm)

100×100