Intermediate Supply Device(UP LOADER) | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

ซีรีส์ Up-Loader จะทำให้บรรจุชิ้นงานจากตรงกลางของสายการผลิตได้โดยการบรรจุจากด้านหน้าของเครื่องเพรส รุ่นนี้จะทำงานแบบเดียวกับเครื่องจ่ายชิ้นงานซึ่งจะหยิบชิ้นงานทีละชิ้นจากกองบนแม็กกาซีน ทำให้สามารถแยกสายการผลิตให้ทำงานในขั้นตอนที่น้อยลงมาได้ซึ่งทำให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น

อุปกรณ์จ่ายชิ้นงานตรงกลาง (UP LOADER / เครื่องนำชิ้นงานเข้า)の写真

รุ่น

ซีรีส์ YUD (แม่เหล็ก/ไม่ใช่แม่เหล็ก)
YUD045 YUD055
ระยะการป้อน (mm)

450 550
ช่วงชักในแนวตั้ง (mm)

30、40、50
Max.workpiece dimensions (mm)

300×300 400×400
Height of stack (mm)

200
แม็กกาซีน

2